HASTALARA VE ZİYARETÇİLERE YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 Değerli Hastalarımız ve Ziyaretçilerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon,hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgisi, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri ve genetik veri) veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmektedir.

Tarafımızca veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz; Acil Durum Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibiamaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden birine dayalı olarakişlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere; evrak, mail, sözlü iletişim, bilgisayar ve sunucular,  güvenlik kamerası kayıtları, kurumsal telefon, epostaaracılığıylatoplanmakta olup ilk paragrafta belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri ve gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.